Yamaha Storia2 Satin Mahogany Akk guitari

  • 2.396,00 kr