Yamaha Storia2 Satin Mahogany Akk guitari

  • 2.995,00 kr