Trummur | Snare

Yamaha RRS1465 Brass Snare - Simme Musikkhús
Yamaha RRS1465 Brass Snare
  • 4.495,00 kr
Yamaha SSS1455 Snare 14"x5,5" - Simme Musikkhús
Yamaha SSS1455 Snare 14"x5,5"
  • 1.495,00 kr
Yamaha MSD1465CW Snare Drum, Cranberry Red
  • 4.395,00 kr
Yamaha MSD1365BM Snare 13"x6,5" - Simme Musikkhús
Yamaha MSD1365BM Snare 13"x6,5"
  • 4.190,00 kr